Според регулацията на Европейския съюз, изискването за Безглутенов продукт е: до 20мг./кг. продукт.
Някой компании са постигнали съдържание на глутен под 10ppm(или 10мг./кг.)

Меню