Използване на органична тор
Забранени са употребата на ГМО (генно модифицирани организми), хормони, на повечето пестициди и рутинното използване на антибиотици
Хранене на животните с биологична храна
Съобразяване с естествените сезонни цикли
Събиране на реколтата едва след узряване на растенията
Периодично редуване на културите
Грижа за животните и техните нужди (осигуряване на достъп до открити места, превантивни грижи чрез прилагане на хомеопатични методи, без консервативна употреба на медикаменти)

Меню